Thomas Kipps

Institution Name: 
University of California, San Diego
Total Awards: 
2
Award Value: 
$22,472,272